Trainz.cz - Download - Mapy - JediTrainz Team - JTT železnice

Download - JTT železnice

JTT železnice

Autor: JTT (JediTrainz Team)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006, TRS 2006+SP1, TS 2009+SP3, TS 2009+SP4, TS 2010, TS 12

Uveřejněno: pondělí 21. října 2013, 22:10:43

Aktualizováno: pondělí 20. května 2019, 08:56:01

Smyšlená mapa teamu JTT se postupně rozšířila ze 36 na 100 panelů. Je zde jedna velká stanice Holoubkov s vlečkou do rafinerie Petrol a.s. a menší stanice Hrachonice na Moravě. Mezi nima je zastávka Libina. Trať by měla pokračovat na Slovensko.
V Holoubkově je skladiště Československé kolejové dopravy, sklad Nábytku Holoubkov a železniční Depo. Směrem na Kužvartovy lázně pokračuje mapa přes zastávku Potočná a Janová do stanice Leskovec. Směrem na Kužvartovy lázně je trať za městem zakončena portálem. V tomto městečku je cementárna, pivovar a truhlárna.
 Z Holoubkova vede ještě lokální trať přes zastávku Budišová a staničku Albrechtice do konečné stanice Jindřichov ve Slezsku, kde je pila. V Albrechticích je zemědělský závod a složiště klád.

Tento stav je nyní po 4. aktualizaci, kde se zároveň zásadně změnily podmínky pro tvorbu scénářů tak, aby scénář postavený k této mapě v TRS 2004 byl funkční i v TRS 2006, TRS 2009 a TS 10. Jsou to tyto změny:

1. Všechna světelná návěstidla byla nahrazena návěstidly od autora limbonic aby byla zachována jednotná světelná návěstní soustava.

2. Seřazovací návěstidla na dopravních kolejích jsou na krátkém kousku neviditelné koleje, která je položená nad dopravní koleji a není s ní spojená. Na nich je trvale nastaven signál Stůj a signál Volno se na nich při posunu nastaví s pomocí aktivátoru. Tím se pouze vyvolá iluze posunu. Signál Volno se pak následně zruší přejezdem přes rušící aktivátor.

3. Vzhledem k tomu, že se po použití pravidla Path Rule (Cesty) ve Strojvůdci v TRS 2009 a TS 10 zmizely ve hře Nad ránem v Holoubkově některé přestavníky u některých výhybek, bylo toto pravidlo zrušeno. Pro nastavení cest je nyní použito pravidlo Switch junction, ve kterém se pro cestu vyberou a nastavi výhybky. Nastavená cesta je spouštěna s pomocí Aktivátoru.

Všechny tyto změny jsou uplatněny v aktualizovaném scénáři Nad ránem v Holoubkově a v Základním nastavení pro světelná návěstidla.

V 5. aktualizaci je pouze přidána mapa a dva scénáře z TS 12. Kde bylo nutné po uložení v této hře nahradit v Jindřichově ve Slezsku v Albrechticích a v v Budišové rozpojené kolejivo a výhybky fixedtrack normálním kolejivem. v Obou scénářích a mapě byl kalendář v Prostředí nastaven na srpen 1994. Dne 20. 5. 2019 zaměněna neúplná točna za objekt od autora Vaclav70 a stavědla v Leskovci dána od KarelH.

Hlavní poďakování na tvorbe objektov a mapy patří těmto členomům týmuu:

Bumbrdlik - správa kuid listu, elektrifikace, tvorba okolí
Haffen - tvorba okolí, finálnía designová úprava okolí
DriX - stavba objektů
Fugess - stavba objektov, fotografie
Holoubek - tvorba koľajiště
Hummus - stavba objektů
Jirkammm - kontakt so zahraničním webem
Vendy - stavba objektů
Kajnos - tvorba okolia trate a elektrifikace
Rodny - signalizace, technická podpora - pravidla
Sueneé - technická podpora, reklama

Oddíl se soubory

 • JTT_zeleznice_2004-2009+SP3.cdp (10.16 MB)Staženo: 636x
 • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006+SP1, TS 2009+SP3
 • <kuid:248401:110245> JTT železnice
  <kuid:248401:110261> JTT železnice
  <kuid:248401:110313> JTT železnice
 • objekty_k_mape_2.cdp (1.39 MB)Staženo: 687x
 • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006, TS 2009+SP3, TS 2009+SP4, TS 2010, TS 12
 • <kuid:147484:23018> JTT železnice
  <kuid:147484:23019> JTT železnice
  <kuid:147484:28099> JTT železnice
  <kuid:147484:28414> JTT železnice
  <kuid:147484:28415> JTT železnice
  <kuid:147484:28416> JTT železnice
  <kuid:147484:28417> JTT železnice
  <kuid:147484:28418> JTT železnice
  <kuid:147484:28419> JTT železnice
  <kuid:147484:28420> JTT železnice
  <kuid:147484:28421> JTT železnice
  <kuid:147484:28422> JTT železnice
  <kuid:147484:37887> JTT železnice
  <kuid:147484:37888> JTT železnice
  <kuid:147484:37889> JTT železnice
  <kuid:147484:37890> JTT železnice
  <kuid:147484:37891> JTT železnice
  <kuid:147484:37892> JTT železnice
  <kuid:147484:37893> JTT železnice
  <kuid:147484:37894> JTT železnice
  <kuid:147484:37911> JTT železnice
 • objekty_k_mape_1.cdp (8.88 MB)Staženo: 555x
 • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006, TS 2009+SP3, TS 2009+SP4, TS 2010, TS 12
 • <kuid2:61599:21012:1> JTT železnice
  <kuid:147484:21001> JTT železnice
  <kuid:147484:21002> JTT železnice
  <kuid:147484:21004> JTT železnice
  <kuid:147484:21020> JTT železnice
  <kuid:147484:21021> JTT železnice
  <kuid:147484:21022> JTT železnice
  <kuid:147484:21251> JTT železnice
  <kuid:147484:22012> JTT železnice
  <kuid:147484:26000> JTT železnice
  <kuid:147484:28102> JTT železnice
  <kuid:147484:28103> JTT železnice
  <kuid:147484:28109> JTT železnice
  <kuid:147484:37323> JTT železnice
  <kuid:147484:37324> JTT železnice
  <kuid:147484:37349> JTT železnice
  <kuid:147484:38570> JTT železnice
  <kuid:147484:38800> JTT železnice
  <kuid:147484:46001> JTT železnice
  <kuid:202816:27112> JTT železnice
  <kuid:202816:27114> JTT železnice
  <kuid:202816:27115> JTT železnice
  <kuid:202816:27116> JTT železnice
  <kuid:202816:279050> JTT železnice
  <kuid:202816:37002> JTT železnice
  <kuid:202816:37014> JTT železnice
  <kuid:202816:37015> JTT železnice
  <kuid:221520:26024> JTT železnice
  <kuid:221520:26045> JTT železnice
  <kuid:221520:26046> JTT železnice

Doporučené KUID součásti

Created by GMR