Trainz.cz - Download - Šablony - Šablony reálných výhybek

Download - Šablony reálných výhybek

Šablony reálných výhybek

Autor: HVITC (Vojtěch Raim)

Pro: TRS 2004, TRS 2004+SP2, TRS 2004+SP4, TRS 2006, TRS 2006+SP1, TS 2009, TS 2010, TS 12

Počet polygonů: 880

Uveřejněno: pátek 7. února 2014, 19:21:08

Aktualizováno: pondělí 30. června 2014, 14:28:15

Velmi častým problémem v Trainzu jsou špatně udělané výhybky. Výhybky jsou často příliš krátké, či s příliš malým (a nestejnoměrným) poloměrem oblouku. Proto jsem vytvořil tyto šablony, pomocí níž jdou jednoduše a přesně vyrobit správně tvarované výhybky.

Šablony se umísťují na kolej jako trackside a je potřeba je po dokončení práce vymazat. Šablony VJ jsou jednoduché výhybky. Šablony VO jsou výhybky s návazným obloukem až na příslušný poměr odbočení. Je tedy například možné postavit zhlaví s mateční kolejí s kombinací výhybek na 60km/h a 40km/h.

Šablony VJ jsou ve variantách pro osovou vzdálenost 4400mm, 4700mm a 5000mm. Použií osových vzdáleností:

4000mm - se použije na širé trati.

4400mm - se použije ve stanici tam, kde nejsou stožárová návěstidla, ani rychlostníky atd. Typicky jde o manipulační koleje, či koleje na zhlaví.

4750mm - se použije u většiny kolejí ve stanicích. Umožňuje postavit stožárová světelná návěstidla. 

5000mm - je běžná většinou jen na ŠRT, či tam, kde je potřeba mezi kolejemi větší vzdálenost.

Přechod z 4750mm na 4000mm je typicky buď v přilehlém oblouku, nebo "esíčkem" v jedné z kolejí. Typicky je poloměr oblouku >=1500m

Postup pro kolejovou spojku s výhybkami podle šablony VJ: Nejdříve vytvořte křivkový bod v místě začátku výhybky, položte a nasměrujte šablonu, umístěte další bod na konci šablony a položte kolej mezi dvě obloukové části. Odstraňte šablonu, propojte křivkové body s konci mezipřímé a mezipřímou zarovnejte, stejně jako krajní body.

U výhybek s jinou osovou vzdálenosti, než 4400mm, 4700mm a 5000mm, nebo při použití šablon VO je nutno položit šablonu na každou stranu.

Výhybky jsou pojemnovány podle poloměru a úhlu.

například: VJ r150 1:06 je výhybka na 30km/h s tangentou odbočení 1:6.

Rychlosti nejsou uvedeny, ale řídí se následující tabulkou:
r=150m v=30km/h
r=190m v=40km/h
r=300m v=50km/h
r=500m v=60km/h
r=760m v=80km/h
r=1200m v=100km/h
r=2500m v=130km/h

U poloměrů r150, r190 a r300 se vyskytují dvě šablony - s jinou tangentou. Výhybky "štíhlejší" jsou určeny pro dvojitou kolejovou spojku a pro křižovatkovou výhybku. Výhybky s r500 a výše nejdou vůbec použít pro dvojitou kolejovou spojku ani pro křižovatkovou výhybku. Výhybky r190 1:7,5 se téměř nepoužívají, jen tam, kde není prostor pro větší délku spojky.

Výhybky VO se dají použít analogicky. Stená tangenta = stejný úhel. Jen platí, že mezipřímá by měla být min cca 8m a kolejové křižovatky by vždy měly být v přímé koleji.

 

AKTUALIZACE: Opavena záměna rozměru 4700 na 4750. Za chybu se omlouvám.

Oddíl se soubory

 • sablony_vyhybek.cdp (739.35 kB)Staženo: 2389x
 • Pro: TRS 2004, TRS 2004+SP2, TRS 2004+SP4, TRS 2006, TRS 2006+SP1, TS 2009, TS 2010, TS 12
 • <kuid:266640:1491> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1492> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1493> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1494> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1496> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1497> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1498> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1499> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1500> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1501> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1502> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1503> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1504> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1505> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1506> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1508> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1516> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1517> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1518> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1519> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1520> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1521> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1522> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1523> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1524> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1525> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1530> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1531> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1532> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1533> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1534> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1536> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1537> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1538> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1561> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1562> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1563> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1564> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1565> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1566> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1567> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1568> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1569> Šablony reálných výhybek
  <kuid:266640:1570> Šablony reálných výhybek

Created by GMR