Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Příslušenství nádraží - IDS - Informační tabule

Download - IDS - Informační tabule

IDS - Informační tabule

Autor: Fugess (Martin[cze])

Pro: TRS 2004+SP4

Počet polygonů: 32

Uveřejněno: čtvrtek 3. října 2013, 22:25:41

Informační dopravní systém - Informační tabule. Zařadil jsem ji do již existující skupiny "Příslušenství nadraží".

Oddíl se soubory

Created by GMR