Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Traťové příslušenství - Měřicí pásmo

Download - Měřicí pásmo

Měřicí pásmo

Autor: stelerp (Petr Šteler)

Pro: TS 12

Uveřejněno: sobota 8. dubna 2017, 17:18:46

Měřicí pásmo je 'Trackside' objekt, který se váže na kolej a slouží k odměřování vzdálenosti mezi dvěmi těmito objekty.

Princip měření spočívá v prohedávání tratě před a za objektem a pokud najde další nejbližší objekt 'Měřicího Pásma', zobrzí vzdálenost k němu v metrech. Pokud daným směrem nenajde další 'Měřicí Pásmo', zobrazí se znaky '------'.

Pásmo měří: (0-99999)

- Samostatně na obě strany.
- Vzdálenost po kolejích, tedy i v oblouku.
- Přes další Trackside objekty.
- Přes Mosty, Přejezdy a jiné Scenery Objekty s kolejí.

Měření se přeruší: (------)

- Nenalezeno další 'Měřicí Pásmo'.
- Měřená vzdálenost je větší než 99 999 metrů (max. 10km).
- Kolej je v nějakém bodě přerušená (nesvázaná).
- V cestě je nesprávně postavená výhybka.

Oddíl se soubory

  • SP Merici Pasmo.cdp (16.75 kB)Staženo: 627x
  • Pro: TS 12
  • <kuid2:77641:24999:3> Měřicí pásmo

Created by GMR