Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Traťové značky - Pracovní místo

Download - Pracovní místo

Pracovní místo

Autor: stelerp (Petr Šteler)

Pro: Trainz 1.1.1+SP4, TRS 2004, TRS 2006

Uveřejněno: pátek 18. října 2013, 11:54:09

Návěst upozorňuje na pracovní místo a přikazuje strojvedoucímu za jízdy od návěstidla až k pracovnímu místu a po celou dobu jízdy kolem pracovního místa dávat opakovaně s krátkými přestávkami návěst 'Pozor' . Stejnou povinnost má i zaměstnanec v čele sunutého vlaku nebo sunutého posunového dílu. (Včetně levostranné verze.)

Oddíl se soubory

  • cd_pracovni_misto.cdp (38.91 kB)Staženo: 813x
  • Pro: Trainz 1.1.1+SP4, TRS 2004, TRS 2006
  • <kuid:77641:24154> Pracovní místo
    <kuid:77641:24155> Pracovní místo

Created by GMR