Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Traťové značky - Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní

Download - Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní

Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní

Autor: Qpepr (Pepelus)

Pro: TRS 2004, TRS 2006, Trainz Classics, TS 2009, TS 2010, TS 12

Uveřejněno: pátek 18. října 2013, 14:05:54

Aktualizováno: úterý 28. dubna 2015, 17:25:53

Aktualizace!
Značky jsou kompletně přepracované a obsahují více detailů. Pro snížení HW nároků je do značek přidána optimalizace.
Pro zajištění široké kompatibility jsou značky rozdělené do dvou verzí - pro starší verze Trainz a pro novější verze Trainz.
Dejte proto pozor jakou verzi značek importujete do svého Trainz.


V editoru najdete značky zařazené pod názvem "Q Zn VzUp Hlavni #" (# čísla značek viz náhled). Značky jsou řešené jako SCENERY objekt (neváže se na kolejivo).
Značky lze naklánět do stran. Sloupek je zapuštěný 70cm do země aby poskytl dostatečnou rezervu pro případné upravení výšky.
Fotky na některé kousky (viz náhled) poskytl Ross a Kuna. Děkuji.


Použití značek:
Značka upozorňuje na vzdálenost k hlavnímu návěstidlu v traťových úsecích s nedostatečnými rozhledovými poměry.

Značky se umisťují před hlavní návěstidlo:
- po 75 metrech na tratích s traťovou rychlostí 60km/h a nižší
- po 100 metrech na tratích s traťovou rychlostí vyšší jak 60km/h

Oddíl se soubory

 • Q Zn VzUp Hlavni - TRS04-TRS06-TC.cdp (7.84 MB)Staženo: 827x
 • Pro: TRS 2004, TRS 2006, Trainz Classics
 • <kuid:538500:310121> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310122> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310123> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310124> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310125> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310126> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310141> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310142> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310143> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310144> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310145> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310146> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310161> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310162> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310163> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310164> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310165> Upozorňovadla 1
  <kuid:538500:310166> Upozorňovadla 1
 • Q Zn VzUp Hlavni - TS09-TS10-TS12.cdp (7.85 MB)Staženo: 598x
 • Pro: TS 2009, TS 2010, TS 12
 • <kuid2:538500:310121:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310122:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310123:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310124:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310125:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310126:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310141:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310142:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310143:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310144:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310145:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310146:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310161:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310162:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310163:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310164:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310165:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní
  <kuid2:538500:310166:1> Vzdálenostní Upozorňovadla: Hlavní

Created by GMR