Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Traťové značky - Začátek a konec ozubnice

Download - Začátek a konec ozubnice

Začátek a konec ozubnice

Autor: stelerp (Petr Šteler)

Pro: Trainz 1.1.1+SP4, TRS 2004, TRS 2006

Uveřejněno: pátek 18. října 2013, 17:47:29

Začátek ozubnice - upozorňuje na místo, kde najíždí ozubené kolo hnacího vozidla na ozubnici.
Konec ozubnice - upozorňuje na místo, kde ozubené kolo hnacího vozidla opouští ozubnici.

Oddíl se soubory

  • cd_ozubnice.cdp (13.55 kB)Staženo: 338x
  • Pro: Trainz 1.1.1+SP4, TRS 2004, TRS 2006
  • <kuid:77641:24080> Začátek a konec ozubnice
    <kuid:77641:24091> Začátek a konec ozubnice

Created by GMR