Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Traťové značky - Zkrácená vzdálenost pro rychlostníky

Download - Zkrácená vzdálenost pro rychlostníky

Zkrácená vzdálenost pro rychlostníky

Autor: stelerp (Petr Šteler)

Pro: Trainz 1.1.1+SP4, TRS 2004, TRS 2006

Uveřejněno: pátek 18. října 2013, 17:54:00

Návěst 'zkrácená vzdálenost' upozorňujicí na zkrácenou vzdálenost mezi návěstí 'Očekávejte traťovou rychlost' a rychlostníkem samotným. Jde o návěs s vlastním sloupkem s možností umístění přímo na návěst 'Očekávejte traťovou rychlost'.

Oddíl se soubory

  • cd_rychlostniky_zkracena.cdp (10.90 kB)Staženo: 385x
  • Pro: Trainz 1.1.1+SP4, TRS 2004, TRS 2006
  • <kuid:77641:24135> Rychlostníky
    <kuid:77641:24141> Rychlostníky

Created by GMR