Trainz.cz - Download - Okolí - Dopravní značky - Vodorovná značení 1 TRS2009-12

Download - Vodorovná značení 1 TRS2009-12

Vodorovná značení 1 TRS2009-12

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TS 2009+SP4, TS 2010, TS 12

Uveřejněno: neděle 4. září 2022, 20:07:51

První část Vodorovných značení pro naše silnice, které se může klást i na přiložené texturty povrchu, nebo doplnit chybějící na silnicích. Pokud jsou položena na povrch, tak snižte křivkoé body cca o 10 až 12 mm. Vzhledem k tomu, že vodorvná značení navazují na cesty pro TRS2009-12, tak jim byly přiděleny nové kuidy.

V této první části po aktualizaci je:

- 1 neviditelná čára s provozem aut
- 10 různých středových čar s provozem aut
- 19 různých středových, okrajových, oddělovacích a příčných čar bez provozu jako spline.
- 4 dvojité odděl. čáry pro střed čtyřproudé cesty (dvě s provozem aut a dvě bez provozu aut).
- 7 směrových šipek jako spline
- 5 přechodů - 3m, 4m 5m a dva 6m s pruhem pro slabozraké - jako spline.
- 2 předběžné šipky jako scenery

Jelikož by při pojmenování vznikaly u některých objektů poměrně dlouhé názvy jsou použity zkratky:
pl - plná; př - přerušovaná; bp - bez provozu, odd - oddělovací.
Pokud jsou za zkratkou "př" číslice v metrech, tak první je délka čáry a druhá délka mezery.

Poznámka:  Objekty jdou dobře vyhledat pod klíčovým slovem B:

Oddíl se soubory

 • vodorovna_znaceni_1_trs2009-12.cdp (694.55 kB)Staženo: 136x
 • Pro: TS 2009+SP4, TS 2010, TS 12
 • <kuid2:147484:28041:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:28042:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46000:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46003:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46004:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46005:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46006:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46007:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46008:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46009:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46010:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46011:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46012:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46013:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46014:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46015:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46016:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46020:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46021:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46022:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46023:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46024:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46025:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46026:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46031:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46033:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46034:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46035:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46036:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46037:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46038:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46039:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46040:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46041:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46042:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46043:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46044:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46045:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46046:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46047:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46048:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46049:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46057:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46514:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46701:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12
  <kuid2:147484:46702:9> Vodorovná značení 1 TRS2009-12

Created by GMR