Trainz.cz - Download

Objekty od autora: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Modelové kolejiště - koleje Modelové kolejiště - koleje Sada objektů fixedtrack na způsob modelového kolejiště. Vyhybky jednuduché a křížové jsou jako polotovary, takže se dodatečně na místo křížku musí pro přestavník vytvořit napojením kolejí křivkový bod. Kolej nelze propojit přímo, ale nejdřív se musí natáhnout ke křížku a pak od křížku na druhou stranu.V sadě je i několik kompletů stavených z více dílů dohromady. Jak stavbu zhlaví je třeba zahájit buď vstupní vyhybkou, nebo kombinovat levá - pravá a nebo jedním z něterých kompletů, které jsou vyústěny první vyhybkou ve zhlaví.Není však dogma postavit celou stanici jen z těchto dílů. Může se udělai třeba jenom zhlaví na obou stranách a propojit to kolejemi.Nejlépe je stanici, nebo zhlaví postavit kompletně a pak si teprve napojit vyhybky. Je dobré si díl než se připojí, natočít do stejného úhlu (protiúhlu), vyhybky na zhlaví jsou pak o +- 9° proti úhlu průběžné koleje.Práce s díly je obdobná jako s FT oblouky zabudovaných ve hře. Pokud díl, který se drží myší, přiskočí do křivkového bodu, tak pokud se myš drží, tak se může ještě odtrhnout. Jinak se pak musí přepnout na kolejivo a všechny koncové křivkové body rozpojit, přepnout pak na scenery objekty a odtrhnout.Počet polygonů platí pro srdcovku a přídržnice u jedné vyhybky.Aktualizace: Napodruhé (a doufám, že naposledy) opravena kolej 54m, tentokrát už konečně zbavena troleje.Aktualizace 3:: V aktualizaci upraveny některé výhybkové objekty tak, aby i v TS 10 byla stejná rozteč pražců jak u odbočky, tak i u rovné koleje. Aby se pražce srovnaly, je třeba po instalaci s výhybkou mírně pohnout, je-li zabudovaná ve větším komplexu je lepší 3 koncové body rozpojit výhybku odtrhnout a znovu zasunout. Někdy pomůže výhybku zrušit a vracecí šípkou v horní liště jí tam vrátit. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 75 Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006 Uveřejněno: čtvrtek 17. října 2013, 09:30:26
Modelové kolejiště - výhybky 9° Modelové kolejiště - výhybky 9° Sada polotovarů výhybek s úhlem odbočení 9° jako objekty fixedtrack. v cdp jsou i jejich doplňky, jako vyrovnávací koleje, koncový oblouk a distanční koleje do zhlaví pro různé rozteče kolejí ve stanici.Levá a pravá vyhybka má dva typy. Jedna má rovnou kojej o stéjné délce jako je vyrovnávací kolej a druhá má rovnou kolej stejně dlouhou jako kolej do zhlaví a tudíž je o něco delší, má označení zhlaví a patří tudíž do zhlaví.Anglická (křížová) výhybka pro návěstidla se závažím od Stelerpa je konstruována tak, že má jednu kolej o stejné délce jako vyrovnávací kolej (při položení na povrch je rovnoběžně s mřížkou) a druhá (šikmá proti mřížce) má stejnou délku jako vyhybka do zhlaví a touto delší kolejí se musí tudíž vložit do zhlaví. Do rovnoběžných kolejí se připojuje s tou kratší kolejí.Je zde i dvoukolej s pravými a dvoukolej s levými výhybkami a 4 dvoukoleje s kombinacemi výhybky a anglické výhybky, které mají konstrukční délku jako 2x vyrovnávací kolej. Když je přetáhnete přes sebe, tak po zapadnutí získáte dvoukolej s křížením různých kombinací.Dále jsou zde dvě trojcestí s vloženými výhybkami, které jsou vzájemně posunuty o 4 metry. rozdíly v rovné části se vyrovnají vložením 4 metrové koleje.Upozornění: Výhybky MK9... nelze kombinova se staršími výhybkami MK...Aktualizace 1: - 1. V aktualizaci upraveny některé výhybkové objekty tak, aby i v TS 10 byla stejná rozteč pražců jak u odbočky, tak i u rovné koleje. Aby se pražce srovnaly, je třeba po reinstalaci s výhybkou na mapě mírně pohnout, je-li zabudovaná ve větším komplexu je lepší 3 koncové body rozpojit výhýbku odtrhnout a znovu zasunout.- 2. přidána symetrická výhybka se stavební délkou vyrovnávací koleje. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 75 Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006 Uveřejněno: čtvrtek 17. října 2013, 13:22:50
Nástupiště st. Zadní Třebáň Nástupiště st. Zadní Třebáň V souboru skupina objektů pro 4. nástupiště s výškou 60 cm a s šířkou asfaltové plochy 4 m zakončené zkosením s travnatou plochou na protilehlé straně kolejí. Objekty jsou řešeny s plotem z pletiva a bez plotu. V sadě je samostatně i plot.Další skupinou jsou ke třetímu nástupišti nástupiště úzká, zkosená z výšky 60 cm u koleje na výšku 45 cm.Jeden objekt spline je pro krátké 2. nástupiště.V sadě je pětikolejný přechod na straně odjezdu do Karlštejna. Ten má možnost napojení začátku 4. nástupiště. Oboustranného napojení 3. nástupiště a konec pro 2. nástupiště.Další objektem je trojice tříkolejných přechodů, který má bod pro napojení začátku 2. nástupiště.Jelikož jsou oba dva druhy přechodů mocrossing, tak pro umístění přechodů je v sadě šablona, která je vázaná na kolej jako trackside a umistí se na špičku šipky - viz obrázek v příloze. Přechody se umístí mezi linky tak aby mezi kolejí uvnitř byla z obou stran mírná mezera.Natáčení přechodů je po 0,1 ° při použití CTR-L shodné s natáčením dříve zveřejněných skrytých peronů pro tuto stanici.Podchody v sadě jsou dva a to pro 4. nástupiště a i pro 1. nástupiště, které je i s nástupní plochou kolem celé nádražní budovy.1. Aktualizace:- U některých objektů odstraněny zapomenuté zkušební textury.- U objektů Nástupiště 4 60 ZT-1-2 a Nástupiště 4 60 ZT-2-1 opravena délka objektu z chybných 4 na 8 metrů.- U objektu Nástupiště 4 60 ZT-2-1 opraveno i mapování obrubníků.- Přidán objekt podchodu 4 metry, výška 60 cm bez plotu.- Přidán soubor objektů pro verzi TS 09 - 10Musím přiznat dle výčtu výše uvedených oprav, že se mi nějak nepovedla kontrola, za což se omlouvám. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006, TS 2009, TS 2010 Uveřejněno: neděle 22. září 2013, 13:28:59
Průmyslová kolej agro Průmyslová kolej agro Aktualizace 2: Odstraněno to, že se nechtěly Zobrazit podrobnosti u objektu ve Strojvudci TRS 2006 a zjistit tak stav produktů. Nyní jsou modré plochy s nápisy vidět v editoru v průhledu pod povrchem.Druhé moje prumyslove koleje jsou pro nakládku a vykládku agroproduktů převážně používaných vagony od českých autorů, které používám já ve svých mapách.Průmyslové koleje mají stejné vlastnostni, jako Průmyslové koplexy zabudované ve hře TRS2004 a vyšších verzí a mají též obdobné nastavení v Editoru.Koleje mají opět délku 20 metrů a tak se lépe najde vhodná poloha u menších ramp a skladišť. Vzhledem k její krátkosti proto používejte pro vyložení při posunu vlečenou hmotnost maximálně do 400 t, 4 až 7 vagonů s kterými byla průběžná kolej testována.Pokud je na jedné straně kolej zakončená zarážedlem, tak je např. pro vyložení jednoho vagonu ČD Res, aby bylo zarážedlo od konce koleje minimálně 18 až 20 metrů. při jiné kombinaci můžete vyložit i dva vagony, ale je to třeba vyzkoušet, případně dát zarážedlo dál od konce koleje.Když dáte kousek před zarážedlo neviditelné návěstidlo, tak lze vyložit i 2 vagony Res.Použité produkty:Produkt ...................... vagon ......... početbarley (ječmen) --------- ČD Gags ------- 80000wheat (pšenice) --------- ČD Gags ------- 70000oats (oves) -------------- ČD Gags ------- 80000Žito ----------------------- ČD Gags ------- 80000 upravený config vagonucorn (kukučice) ---------- ČD Gags ------- 70000 upravený config vagonuSlad-Malt ----------------- ČD Tpps ------- 42000hops (chmel) ------------ ČD Gags ------- 70000sugar_beets (cukr.řepa) - ČD Gags ------- 80000popatoes (brambory) ---- Kils/ČD Gags -- 32/95 upravený config vagonuovoce --------------------- Kils ------------- 32mwfood ------------------- Kils/ČD Gags -- 32/95cattle --------------------- ČD Gags ---------- 30slama kils ---------------- Kils ------------- 32 cargo paleta -------------- Kils ------------- 32bedny kils ---------------- Kils ------------- 32ibs kontejner ------------- Kils ------------- 32palety cihel -------------- ČD Res ------------ 3Dřevo -------------------- ČD Res/ČD Es ---- 3/1Uhli ----------------------- ČD Eas --------- 70000Piliny --------------------- ČD Eas --------- 70000Hlídání minimálních zásob do poptávkových lístků jsem dal podle vlastního uvážení, tak kdyby jste měly nějaké připomínky, tak mi je prosím sdělte.Poznámka: Do té doby než bude udělána aktualizace krytých vagonů Gags, Hadgs a Zav si můžete upravit config, tak aby v Editoru bylo možno přidat i jiné produkty následovně:Ve stati queues u všech produktů nahradit název tagu allowed-categories názvem allowed-products. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 2 Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006 Uveřejněno: sobota 19. října 2013, 09:32:18
Průmyslová kolej automobilová Průmyslová kolej automobilová Oprava aktualizace: Opraveno chybné umístění nápisu, které je nyní už pod povrchem. Za toto nedopatření se omlouvám. Aktualizace: Odstraněno to, že se nechtěly Zobrazit podrobnosti u objektu ve Strojvudci TRS 2006 a zjistit tak stav produktů. Nyní jsou modré plochy s nápisy vidět v editoru v průhledu pod povrchem. Třetí moje porůmyslové koleje jsou pro nakládku a vykládku silničních vozidel jako produkt převážně od českých autorů. Výjimku tvoří automobily mercedesbenz a tank Sherman. Průmyslové koleje mají stejné vlastnostni, jako Průmyslové koplexy zabudované ve hře TRS2004 a vyšších verzí a mají též obdobné nastavení v Editoru. Koleje mají opět délku 20 metrů a tak se lépe najde vhodná poloha u menších ramp a skladišť. Vzhledem k její krátkosti proto používejte pro vyložení při posunu maximálně pět plných vagonů s kterými byla kolej testována. Pokud je na jedné straně kolej zakončená zarážedlem, tak je např. pro vyložení jednoho vagonu ČD Res, aby bylo zarážedlo od konce koleje minimálně 18 až 20 metrů. při jiné kombinaci můžete vyložit i dva vagony, ale je to třeba vyzkoušet, případně dát zarážedlo dál od konce koleje. Když dáte kousek před zarážedlo neviditelné návěstidlo, tak lze vyložit i 2 vagony Res. Použité produkty: Veškeré osobní automobily jsme vozil po třech na ČD Res, nákladní po jednom na ČD Ks a tank Sherman na ČD Smmps Hlídání minimálních zásob do poptávkových lístků jsem dal podle vlastního uvážení, tak kdyby jste měly nějaké připomínky, tak mi je prosím sdělte. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 2 Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006 Uveřejněno: sobota 19. října 2013, 09:39:04
Průmyslová kolej kusová Průmyslová kolej kusová Aktualizace: Odstraněno to, že se nechtěly Zobrazit podrobnosti u objektu ve Strojvudci TRS 2006 a zjistit tak stav produktů. Nyní jsou modré plochy s nápisy vidět v editoru v průhledu pod povrchem.Předkládám první koleje pro nakládku převážně kusových produktů (kromě uhlí a pilin), často používaných vagony od českých autorů, které používám já ve svých mapách.Tyto průmyslové koleje májí stejné vlastnostni, jako Průmyslový koplex zabudovaný ve hře TRS2004 a vyšších verzí a mají též obdobné nastavení.Koleje mají délku 20 metrů a tak se lépe najde vhodná poloha u menších ramp a skladišť. Vzhledem k její krátkosti proto používejte pro vyložení při posunu maximálně čtyř plných vagonů.Pokud je na jedné straně kolej zakončená zarážedlem, tak je např. pro vyložení jednoho vagonu ČD Res, aby bylo zarážedlo od konce koleje minimálně 18 až 20 metrů. při jiné kombinaci můžete vyložit i dva vagony, ale je to třeba vyzkoušet, případně dát zarážedlo dal od konce koleje.Když dáte kousek před zarážedlo neviditelné návěstidlo, tak lze vyložit i 2 vagony Res.Použité produkty a vygony s kterými to bylo zkoušeno:Produkt .............. vagon ...........početcargopaleta --------- Kils ----------- 32bednykils ----------- Kils ----------- 32slamakils ----------- Kils ----------- 32ibs kontejner -------- Kils ----------- 32paletycihel --------- ČD Res --------- 3paletypivo ----------- Kils ----------- 32sudpiva -------------- Kila ----------- 32mailbags ------------ ČD Gbkkgs post 1700wire coil ------------ ČD Res --------- 12kabel rolle --------- ČD Res ---------- 6steel coil 1,5x1m -- ČD Res --------- 12steel rods 10m ----- ČD Res ---------- 1steel rods 12m ----- ČD Res ---------- 1pipes ---------------- ČD Res ---------- 3itraeger 60_18 ------ ČD Res ---------- 1logstack (klády) ---- ČD Res ---------- 3Zboží --------------- ČD Gags -------- 35Dřevo --------------- ČD Res, ČD Es - 3/1Uhli ------------------ ČD Es --------- 35000Piliny ---------------- ČD Es ---------- 35000Hlídání minimálních zásob do poptávkových lístků jsem dal podle vlastního uvážení, tak kdyby jste měly nějaké připomínky, tak mi je prosím sdělte. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 3 Pro: TRS 2004+SP4 Uveřejněno: sobota 19. října 2013, 09:01:13
TT systém TT systém Systém fixedtrack kolejiva podle předloh na http://lokopin.wz.cz/kolejivo/geometrie/geo.htm, kde je vyobrazená geometrie objektů. V cdp souboru je i mapka, kde jsou kromě samotných dílů i sestavy podle šablon na prvních dvou obrázcích odkazu.Vzhledem k tomu, že šablony byly sestaveny s přesností 0,5 mm se na několika málo místech nepodařilo podle nich připojit distanční koleje. Těch 0,5 mm v přepočtu na reálné měřítko dělá v Gmaxu 60 mm což je hodně a tak mezi ně jsem na mapce dal vyrovnávací části, které se samostatně připojí a pak jdou distanční koleje připoji.Distanční koleje mají délku G1 a můžete je s výhodou použít na nádražních sestavách.Je důležité, aby odpovídaly rozměry:1 - mapě přidělit měřítko TT2 - používat kolejivo, které je též v souboru a jeho začátek názvu je TT ... jako mají všechny ostatní díly tohoto systému.3 - Mimo tyto objekty, ale ne na ně napojené, lze používat i standardní kolejivo4 - ostatní objekty, jako závory, budovy, návěstidla a perony lze používat ty, která jsou udělaná pro reálné měřítko.- - např. peron v reálném měřitku 100 metrů je v TT dlouhý 833 mm což odpovídá přibližně 5 x koleji G1 (rozdíl 3 mm).- - Možná přibudou i perony s cestujícími navazující přímo na sestavené části podle šablon.Systém jsem zkoušel i v TS10, ale na přiložené mapě se na jednom místě některé kruhy oblouků rozpojily.Za zkušenosti vím, že když se něco sestaví přímo v TS10, tak to drží. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006, TS 2010 Uveřejněno: čtvrtek 17. října 2013, 13:35:45

Created by GMR