Trainz.cz - Download - Okolí - Dopravní značky - Vodorovná značení 1

Download - Vodorovná značení 1

Vodorovná značení 1

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006

Uveřejněno: čtvrtek 3. října 2013, 22:20:39

První část Vodorovných značení pro naše silnice, které se může klást i na přiložené textuty povrchu, nebo doplnit chybějící na silnicích. V této první části po aktualizaci je:

- 1 neviditelná cesta
- 10 různých středových čar s provozem aut
- 19 různých středových, okrajových, oddělovacích a příčných čar bez provozu jako spline.
- 4 dvojité odděl. čáry pro střed čtyřproudé cesty (dvě s provozem aut a dvě bez provozu aut).
- 7 směrových šipek jako spline
- 5 přechodů - 3m, 4m 5m a dva 6m s pruhem pro slabozraké - jako spline.
- 2 předběžné šipky jako scenery

Jelikož by při pojmenování vznikaly u některých objektů poměrně dlouhé názvy jsou použity zkratky:
pl - plná; př - přerušovaná; bp - bez provozu
Pokud jsou za zkratkou "př" číslice v metrech, tak první je délka čáry a druhá délka mezery.
Objekty najdete u TRS2004 v regionu JediTrainz Team pod typem Silnice
set, v TRS2006 jsou v regionu Czech Republic. V TRS2006 je u každého
prvku v SSP vidět náhled s příkladem možného umístění na silnici.

V této aktualizaci byly kvůli TS2010 odstraněny aliasy. Textury čar jsou tmavší, aby tolik "nesvitily". Byly vyjmuty povrchové textury asfaltu, které jsou nyní zveřejněny zvlášť.

Oddíl se soubory

 • vodorovna_znaceni_1.cdp (754.18 kB)Staženo: 5883x
 • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
 • <kuid:147484:28001> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:28002> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37000> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37001> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37002> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37003> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37004> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37005> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37006> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37007> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37008> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37009> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37010> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37011> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37012> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37013> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37014> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37015> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37016> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37017> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37018> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37019> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37020> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37021> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37022> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37023> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37024> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37025> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37026> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37031> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37033> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37034> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37035> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37036> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37037> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37038> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37039> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37040> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37041> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37042> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37043> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37044> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37045> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37046> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37047> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37048> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37049> Vodorovná značení 1
  <kuid:147484:37057> Vodorovná značení 1

Created by GMR