Trainz.cz - Download - Součásti scénářů - Příkazy - Správa událostí

Download - Správa událostí

Správa událostí

Autor: pgiipg

Pro: TRS 2004

Uveřejněno: sobota 12. října 2013, 12:35:39

RaiseEvent: přikaz pro strojvůdce, umožňující vyvolat událost. Událost jsou číslovány od 1 do 20 (dáno parametrem max_events v config.txt)

WaitForEvent příkaz pro strojvůdce, umožňující čekat na událost vyvolanou příkazem RaiseEvent. Použití je zejména pro synchronizaci pohybu více vlaků bez nutnosti používat objekt trigger.

Oddíl se soubory

  • raisewaitforevent.cdp (43.75 kB)Staženo: 926x
  • Pro: TRS 2004
  • <kuid:178892:80006> Správa událostí
    <kuid:178892:80007> Správa událostí

Created by GMR