Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Kolejivo - Skryté perony - Skryté perony Dobřichovice

Download - Skryté perony Dobřichovice

Skryté perony Dobřichovice

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006

Počet polygonů: 1290

Uveřejněno: pátek 18. října 2013, 12:46:22

Koleje se skrytými perony pro stanici Dobřichovice jsou také dvojího druhu. Jedny s trolejemi a druhé bez. Troleje jsou klopené a tudíž pro starší sadu pylonů od Balda a nebo lanové držáky od Malornyho.
V objektu jsou všechny koleje, které procházi stanicí, to je včetně manipulační koleje č. 5 a kusých kolejí 4a a 4b. Kolej č. 3 u 1. nástupiště je funkčně rozdělena na a a b, aby kratší soupravy mohly zastavovat pře skupinou přechodů pře ksoleje. Ostrovní nástupiště má výšku cestujících 60 cm, úzká pak 45 cm.
v náhledu jsou koleje se skrytými perony na mapě Praha - Plzeň od asrajera.

Po delší době připomenu, že objekty najdete u TRS2004 v regionu JediTrainz Team mezi Traťovými objekty, ve vyšších verzích nejlépe pod aoutorem bumbrdlicek (Czech Republic).

Oddíl se soubory

  • perony_skryt_dobrichovice.cdp (467.94 kB)Staženo: 1211x
  • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
  • <kuid:147484:80001> Modelové kolejiště - koleje
    <kuid:147484:28089> Skryté perony Dobřichovice
    <kuid:147484:28090> Skryté perony Dobřichovice

Created by GMR