Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Kolejivo - Skryté perony - Skryté perony Praha - Radotín

Download - Skryté perony Praha - Radotín

Skryté perony Praha - Radotín

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006

Počet polygonů: 2382

Uveřejněno: pátek 18. října 2013, 13:22:20

První moje ucelenější část kolejí se skrytými perony pro stanici Prahu - Radotín jsou dvojího druhu. Jedny s trolejemi a druhé bez.
Do objektu byly vybrány všechny elektrifikované koleje, tj. koleje č. 1 až 6, z nichž dopravní jsou 1, 2, 3, 4, a 6. Troleje jsou klopené a tudíž pro starší sady pro elektrifikaci od Balda a nebo lanové držáky od Malornyho.
Délka nejdelších kolejí je 367 m a byla zvolena s ohledem na umístění v mapě Praha - Plzeň od asrajera, aby na obou stranách na ně se mohlo navázat zhlaví.
Kratší koleje jsou tam proto, že na koleje v objektu nelze umístit signalizaci pro její nefunkčnost.
Aktivní části kolejí pro nástupiště jsou vyznačeny koncovými šipkami.
Jak už jsem uvedl dříve, tak ostrovní peron je stavěn na výšku 60 cm a úzké jsou zkosené ze 45 na 30 cm a jsou k nim kaštani přizpůsobeni.

Pohled na koleje je směrem od přejezdu k Černošicím za nímž je vlečka.

Uvedený počet polygonů je pro objekt s trolejemi, bez trolejí pak 8.

Oddíl se soubory

  • perony_skryt_praha_radotin.cdp (492.09 kB)Staženo: 939x
  • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
  • <kuid:147484:80001> Modelové kolejiště - koleje
    <kuid:147484:28093> Skryté perony Praha - Radotín
    <kuid:147484:28236> Skryté perony Praha - Radotín

Created by GMR