Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Kolejivo - Skryté perony - Skryté perony Praha - Velká Chuchle

Download - Skryté perony Praha - Velká Chuchle

Skryté perony Praha - Velká Chuchle

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006

Počet polygonů: 16

Uveřejněno: pátek 18. října 2013, 13:44:03

Skryté perony pro zastávku Praha - Velká Chuchle jsou ve trojím provedení a to pro výšku 60, 80 a 100 cm.
Zastávka má 4 koleje pro dvě ostrovní nástupiště a uprostřed je počítáno pro podchody k nádražní budově.
Poloměr oblouku je v průměru 1150 m a rozpětí vnějšího oblouku je 260 m.
V souboru je též značka bodu (křížek), která je umístěna na koleje pro nejvhodnější umístění závěsů suspension. Ty jsou od sebe vzdáleny něco přes 50 metrů.

Oddíl se soubory

  • skryte_perony_praha_velka_chuchle.cdp (546.17 kB)Staženo: 806x
  • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
  • <kuid:147484:80001> Modelové kolejiště - koleje
    <kuid:147484:28235> Skryté perony Praha - Velká Chuchle
    <kuid:147484:28238> Skryté perony Praha - Velká Chuchle
    <kuid:147484:28239> Skryté perony Praha - Velká Chuchle

Created by GMR