Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Kolejivo - Skryté perony - Skryté perony zastávky Srbsko

Download - Skryté perony zastávky Srbsko

Skryté perony zastávky Srbsko

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006

Uveřejněno: pátek 18. října 2013, 14:36:10

V souboru a i na náhledu jsou 2 objekty skrytých peronů pro železniční zastávku Srbsko do mapy Praha - Plzeň od autora asrajera. Oba objekty jsou pro nástupiště s výškou 60 cm a délka kolejí je 150 metrů.
Jeden objekt je s trolejemi nad kolejemi, druhý je bez trolejí.
V souboru je i značka bodů na kolejich pro případné umístění závěsů.

Oddíl se soubory

  • perony_skryt_srbsko.cdp (432.74 kB)Staženo: 976x
  • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
  • <kuid:147484:80001> Modelové kolejiště - koleje
    <kuid:147484:28243> Skryté perony zastávky Srbsko
    <kuid:147484:28245> Skryté perony zastávky Srbsko

Created by GMR