Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Kolejivo - Skryté perony - Skryté tramvajové zastávky 3x35 m

Download - Skryté tramvajové zastávky 3x35 m

Skryté tramvajové zastávky 3x35 m

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006

Uveřejněno: pátek 27. září 2013, 20:54:38

3 druhy skrytých tramvajových zastávek s podporou cestujících o délce 35 m pro šířku ostrůvku 3 m. Jedna s jednou kolejí pro sestavení ostrůvku vedle koleje a druhá s cestujícími ve vzdalenosti 6,5 metru od osy koleje (na chodníku přes silnici). Třetí je dvojkolejná s osovou vzdáleností kolejí 3,5 m.
Výška křivkového bodu koleje je -0,20 metru a výška cestujících je 20 cm.

Oddíl se soubory

  • tram_zastavky_3x35.cdp (412.24 kB)Staženo: 1589x
  • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
  • <kuid:147484:28113> Skryté tramvajové zastávky 3x35 m
    <kuid:147484:28160> Skryté tramvajové zastávky 3x35 m
    <kuid:147484:28161> Skryté tramvajové zastávky 3x35 m

Created by GMR