Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Mosty - Viadukt kombinovaný 2

Download - Viadukt kombinovaný 2

Viadukt kombinovaný 2

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2006

Počet polygonů: 1232

Uveřejněno: sobota 21. září 2013, 23:12:32

Druhá varianta Obloukového železobetonového viaduktu o celkové délce 433 metrů a výšce mostovky 50 metrů je tentokrát řešen jako fixedtrack objekt. Na mostovce jsou položeny dvě standardní koleje s osovou vzdáleností 5m, moje Cesta s 2p bz ba a Svodidlo 4,5m 2. Silnici lze nahradit jakoukoliv o šířce 8 až 8,5m bez alfakanálu, svodidla jen spline objekty, které jsou na sebe vzájemně napijitilná, např zábradlím.
Celý vidaukt se otáčí kolem jednoho začátku mostu.

Upozornění: Tuto druhou variantu nelze použít do TRS2004, vzhledem k tomu, že objekty track nedrží stanovenou výšku, pohybují se se změnou výšky povrchu.

Oddíl se soubory

Doporučené KUID součásti

Created by GMR