Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Přejezdy - Tramvajová téčka s přejezdy

Download - Tramvajová téčka s přejezdy

Tramvajová téčka s přejezdy

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006

Počet polygonů: 40

Uveřejněno: úterý 15. října 2013, 14:18:42

Jako první je zde tramvajové kolejové téčko kombinované s přejezdy aut v přímém směru se souběžnými jednoproudými cestami a do odbočky se souběžnými dvouproudými cestami oddělenými travnatým pásem.
Druhý typ se stejným provedením kolejí a cestovních proudů, ale bez povrchu cest tak, aby se dal položit přímo na povrch otexturovaný vhodnou dlažbou. Proti předchozím přejezdům jsou zde koleje ve výšce -0.25, takže je dno žlábkových koleji od Piotra nad povrchem.
Pokud budou udělána salší, tak budou zde v rámci aktualizace.

Podrobnější popis najdete na mých stránkách uvedených v Odkazech.

Oddíl se soubory

  • tram_tecko_prejezd_2x1_2x2.cdp (117.46 kB)Staženo: 1068x
  • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
  • <kuid:147484:23207> Tramvajová téčka s přejezdy
    <kuid:147484:23208> Tramvajová téčka s přejezdy

Doporučené KUID součásti

Created by GMR