Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Přejezdy - Tramvajový přejezd u letiště

Download - Tramvajový přejezd u letiště

Tramvajový přejezd u letiště

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006

Počet polygonů: 17

Uveřejněno: středa 9. října 2013, 23:17:51

Přejezd je proveden jako odbočka k integrovanému letišti v Trainz a jsou zde dvě varianty.

V náhledu nahoře je s povrchem přejezdu napojeném před odbočkou na souběžné jednoproudé cesty bez generace vozidel (bgv) po obou stranách kolejí. Výška kolejí je -0,2.

Dole je pak verze bez povrchu, pouze pro napojení kolejí a neviditelných čar jízdních proudů vedle kolejí. výška kolejí je -0,25, takže tato verze je vhodná pro položení přímo na povrch otexturovaný vhodnou dlažbou.

U obou typů směřují proudy do letiště a z letiště samostatný vývod, jelikož mám umístěno na letišti autobusové nádraží a auta toto nádraží jednosměrně objíždí - viz obrázky z galerie. Auta směrem z letiště se generují za patrovou garáží.

Aktualizace: Přidány varianty s odbočkou proudů doleva.

Oddíl se soubory

  • tram_prejezd_letiste.cdp (80.10 kB)Staženo: 841x
  • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
  • <kuid:147484:23209> Tramvajový přejezd u letiště
    <kuid:147484:23210> Tramvajový přejezd u letiště
    <kuid:147484:23211> Tramvajový přejezd u letiště
    <kuid:147484:23212> Tramvajový přejezd u letiště

Doporučené KUID součásti

Created by GMR