Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Kolejivo - Skrytý průmysl - Průmyslová kolej agro

Download - Průmyslová kolej agro

Průmyslová kolej agro

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006

Počet polygonů: 2

Uveřejněno: sobota 19. října 2013, 09:32:18

Aktualizace 2: Odstraněno to, že se nechtěly Zobrazit podrobnosti u objektu ve Strojvudci TRS 2006 a zjistit tak stav produktů. Nyní jsou modré plochy s nápisy vidět v editoru v průhledu pod povrchem.
Druhé moje prumyslove koleje jsou pro nakládku a vykládku agroproduktů převážně používaných vagony od českých autorů, které používám já ve svých mapách.
Průmyslové koleje mají stejné vlastnostni, jako Průmyslové koplexy zabudované ve hře TRS2004 a vyšších verzí a mají též obdobné nastavení v Editoru.
Koleje mají opět délku 20 metrů a tak se lépe najde vhodná poloha u menších ramp a skladišť. Vzhledem k její krátkosti proto používejte pro vyložení při posunu vlečenou hmotnost maximálně do 400 t, 4 až 7 vagonů s kterými byla průběžná kolej testována.
Pokud je na jedné straně kolej zakončená zarážedlem, tak je např. pro vyložení jednoho vagonu ČD Res, aby bylo zarážedlo od konce koleje minimálně 18 až 20 metrů. při jiné kombinaci můžete vyložit i dva vagony, ale je to třeba vyzkoušet, případně dát zarážedlo dál od konce koleje.
Když dáte kousek před zarážedlo neviditelné návěstidlo, tak lze vyložit i 2 vagony Res.

Použité produkty:

Produkt ...................... vagon ......... počet

barley (ječmen) --------- ČD Gags ------- 80000
wheat (pšenice) --------- ČD Gags ------- 70000
oats (oves) -------------- ČD Gags ------- 80000
Žito ----------------------- ČD Gags ------- 80000 upravený config vagonu
corn (kukučice) ---------- ČD Gags ------- 70000 upravený config vagonu
Slad-Malt ----------------- ČD Tpps ------- 42000
hops (chmel) ------------ ČD Gags ------- 70000
sugar_beets (cukr.řepa) - ČD Gags ------- 80000
popatoes (brambory) ---- Kils/ČD Gags -- 32/95 upravený config vagonu
ovoce --------------------- Kils ------------- 32
mwfood ------------------- Kils/ČD Gags -- 32/95
cattle --------------------- ČD Gags ---------- 30
slama kils ---------------- Kils ------------- 32
cargo paleta -------------- Kils ------------- 32
bedny kils ---------------- Kils ------------- 32
ibs kontejner ------------- Kils ------------- 32
palety cihel -------------- ČD Res ------------ 3
Dřevo -------------------- ČD Res/ČD Es ---- 3/1
Uhli ----------------------- ČD Eas --------- 70000
Piliny --------------------- ČD Eas --------- 70000

Hlídání minimálních zásob do poptávkových lístků jsem dal podle vlastního uvážení, tak kdyby jste měly nějaké připomínky, tak mi je prosím sdělte.

Poznámka: Do té doby než bude udělána aktualizace krytých vagonů Gags, Hadgs a Zav si můžete upravit config, tak aby v Editoru bylo možno přidat i jiné produkty následovně:

Ve stati queues u všech produktů nahradit název tagu allowed-categories názvem allowed-products.

Oddíl se soubory

  • prumysl_agro.cdp (137.09 kB)Staženo: 2115x
  • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
  • <kuid:147484:27007> Průmyslová kolej agro
    <kuid:147484:27008> Průmyslová kolej agro

Doporučené KUID součásti

Created by GMR