Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Kolejivo - Skrytý průmysl

Download - Skrytý průmysl

Průmyslová kolej agro Průmyslová kolej agro Aktualizace 2: Odstraněno to, že se nechtěly Zobrazit podrobnosti u objektu ve Strojvudci TRS 2006 a zjistit tak stav produktů. Nyní jsou modré plochy s nápisy vidět v editoru v průhledu pod povrchem.Druhé moje prumyslove koleje jsou pro nakládku a vykládku agroproduktů převážně používaných vagony od českých autorů, které používám já ve svých mapách.Průmyslové koleje mají stejné vlastnostni, jako Průmyslové koplexy zabudované ve hře TRS2004 a vyšších verzí a mají též obdobné nastavení v Editoru.Koleje mají opět délku 20 metrů a tak se lépe najde vhodná poloha u menších ramp a skladišť. Vzhledem k její krátkosti proto používejte pro vyložení při posunu vlečenou hmotnost maximálně do 400 t, 4 až 7 vagonů s kterými byla průběžná kolej testována.Pokud je na jedné straně kolej zakončená zarážedlem, tak je např. pro vyložení jednoho vagonu ČD Res, aby bylo zarážedlo od konce koleje minimálně 18 až 20 metrů. při jiné kombinaci můžete vyložit i dva vagony, ale je to třeba vyzkoušet, případně dát zarážedlo dál od konce koleje.Když dáte kousek před zarážedlo neviditelné návěstidlo, tak lze vyložit i 2 vagony Res.Použité produkty:Produkt ...................... vagon ......... početbarley (ječmen) --------- ČD Gags ------- 80000wheat (pšenice) --------- ČD Gags ------- 70000oats (oves) -------------- ČD Gags ------- 80000Žito ----------------------- ČD Gags ------- 80000 upravený config vagonucorn (kukučice) ---------- ČD Gags ------- 70000 upravený config vagonuSlad-Malt ----------------- ČD Tpps ------- 42000hops (chmel) ------------ ČD Gags ------- 70000sugar_beets (cukr.řepa) - ČD Gags ------- 80000popatoes (brambory) ---- Kils/ČD Gags -- 32/95 upravený config vagonuovoce --------------------- Kils ------------- 32mwfood ------------------- Kils/ČD Gags -- 32/95cattle --------------------- ČD Gags ---------- 30slama kils ---------------- Kils ------------- 32 cargo paleta -------------- Kils ------------- 32bedny kils ---------------- Kils ------------- 32ibs kontejner ------------- Kils ------------- 32palety cihel -------------- ČD Res ------------ 3Dřevo -------------------- ČD Res/ČD Es ---- 3/1Uhli ----------------------- ČD Eas --------- 70000Piliny --------------------- ČD Eas --------- 70000Hlídání minimálních zásob do poptávkových lístků jsem dal podle vlastního uvážení, tak kdyby jste měly nějaké připomínky, tak mi je prosím sdělte.Poznámka: Do té doby než bude udělána aktualizace krytých vagonů Gags, Hadgs a Zav si můžete upravit config, tak aby v Editoru bylo možno přidat i jiné produkty následovně:Ve stati queues u všech produktů nahradit název tagu allowed-categories názvem allowed-products. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 2 Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006 Uveřejněno: sobota 19. října 2013, 09:32:18
Průmyslová kolej automobilová Průmyslová kolej automobilová Oprava aktualizace: Opraveno chybné umístění nápisu, které je nyní už pod povrchem. Za toto nedopatření se omlouvám. Aktualizace: Odstraněno to, že se nechtěly Zobrazit podrobnosti u objektu ve Strojvudci TRS 2006 a zjistit tak stav produktů. Nyní jsou modré plochy s nápisy vidět v editoru v průhledu pod povrchem. Třetí moje porůmyslové koleje jsou pro nakládku a vykládku silničních vozidel jako produkt převážně od českých autorů. Výjimku tvoří automobily mercedesbenz a tank Sherman. Průmyslové koleje mají stejné vlastnostni, jako Průmyslové koplexy zabudované ve hře TRS2004 a vyšších verzí a mají též obdobné nastavení v Editoru. Koleje mají opět délku 20 metrů a tak se lépe najde vhodná poloha u menších ramp a skladišť. Vzhledem k její krátkosti proto používejte pro vyložení při posunu maximálně pět plných vagonů s kterými byla kolej testována. Pokud je na jedné straně kolej zakončená zarážedlem, tak je např. pro vyložení jednoho vagonu ČD Res, aby bylo zarážedlo od konce koleje minimálně 18 až 20 metrů. při jiné kombinaci můžete vyložit i dva vagony, ale je to třeba vyzkoušet, případně dát zarážedlo dál od konce koleje. Když dáte kousek před zarážedlo neviditelné návěstidlo, tak lze vyložit i 2 vagony Res. Použité produkty: Veškeré osobní automobily jsme vozil po třech na ČD Res, nákladní po jednom na ČD Ks a tank Sherman na ČD Smmps Hlídání minimálních zásob do poptávkových lístků jsem dal podle vlastního uvážení, tak kdyby jste měly nějaké připomínky, tak mi je prosím sdělte. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 2 Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006 Uveřejněno: sobota 19. října 2013, 09:39:04
Průmyslová kolej kusová Průmyslová kolej kusová Aktualizace: Odstraněno to, že se nechtěly Zobrazit podrobnosti u objektu ve Strojvudci TRS 2006 a zjistit tak stav produktů. Nyní jsou modré plochy s nápisy vidět v editoru v průhledu pod povrchem.Předkládám první koleje pro nakládku převážně kusových produktů (kromě uhlí a pilin), často používaných vagony od českých autorů, které používám já ve svých mapách.Tyto průmyslové koleje májí stejné vlastnostni, jako Průmyslový koplex zabudovaný ve hře TRS2004 a vyšších verzí a mají též obdobné nastavení.Koleje mají délku 20 metrů a tak se lépe najde vhodná poloha u menších ramp a skladišť. Vzhledem k její krátkosti proto používejte pro vyložení při posunu maximálně čtyř plných vagonů.Pokud je na jedné straně kolej zakončená zarážedlem, tak je např. pro vyložení jednoho vagonu ČD Res, aby bylo zarážedlo od konce koleje minimálně 18 až 20 metrů. při jiné kombinaci můžete vyložit i dva vagony, ale je to třeba vyzkoušet, případně dát zarážedlo dal od konce koleje.Když dáte kousek před zarážedlo neviditelné návěstidlo, tak lze vyložit i 2 vagony Res.Použité produkty a vygony s kterými to bylo zkoušeno:Produkt .............. vagon ...........početcargopaleta --------- Kils ----------- 32bednykils ----------- Kils ----------- 32slamakils ----------- Kils ----------- 32ibs kontejner -------- Kils ----------- 32paletycihel --------- ČD Res --------- 3paletypivo ----------- Kils ----------- 32sudpiva -------------- Kila ----------- 32mailbags ------------ ČD Gbkkgs post 1700wire coil ------------ ČD Res --------- 12kabel rolle --------- ČD Res ---------- 6steel coil 1,5x1m -- ČD Res --------- 12steel rods 10m ----- ČD Res ---------- 1steel rods 12m ----- ČD Res ---------- 1pipes ---------------- ČD Res ---------- 3itraeger 60_18 ------ ČD Res ---------- 1logstack (klády) ---- ČD Res ---------- 3Zboží --------------- ČD Gags -------- 35Dřevo --------------- ČD Res, ČD Es - 3/1Uhli ------------------ ČD Es --------- 35000Piliny ---------------- ČD Es ---------- 35000Hlídání minimálních zásob do poptávkových lístků jsem dal podle vlastního uvážení, tak kdyby jste měly nějaké připomínky, tak mi je prosím sdělte. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 3 Pro: TRS 2004+SP4 Uveřejněno: sobota 19. října 2013, 09:01:13

Created by GMR