Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Nástupiště, podchody, zastřešení - Nástupiště st. Zadní Třebáň

Download - Nástupiště st. Zadní Třebáň

Nástupiště st. Zadní Třebáň

Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk)

Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006, TS 2009, TS 2010

Uveřejněno: neděle 22. září 2013, 13:28:59

V souboru skupina objektů pro 4. nástupiště s výškou 60 cm a s šířkou asfaltové plochy 4 m zakončené zkosením s travnatou plochou na protilehlé straně kolejí. Objekty jsou řešeny s plotem z pletiva a bez plotu. V sadě je samostatně i plot.
Další skupinou jsou ke třetímu nástupišti nástupiště úzká, zkosená z výšky 60 cm u koleje na výšku 45 cm.
Jeden objekt spline je pro krátké 2. nástupiště.
V sadě je pětikolejný přechod na straně odjezdu do Karlštejna. Ten má možnost napojení začátku 4. nástupiště. Oboustranného napojení 3. nástupiště a konec pro 2. nástupiště.
Další objektem je trojice tříkolejných přechodů, který má bod pro napojení začátku 2. nástupiště.
Jelikož jsou oba dva druhy přechodů mocrossing, tak pro umístění přechodů je v sadě šablona, která je vázaná na kolej jako trackside a umistí se na špičku šipky - viz obrázek v příloze. Přechody se umístí mezi linky tak aby mezi kolejí uvnitř byla z obou stran mírná mezera.
Natáčení přechodů je po 0,1 ° při použití CTR-L shodné s natáčením dříve zveřejněných skrytých peronů pro tuto stanici.
Podchody v sadě jsou dva a to pro 4. nástupiště a i pro 1. nástupiště, které je i s nástupní plochou kolem celé nádražní budovy.
1. Aktualizace:
- U některých objektů odstraněny zapomenuté zkušební textury.
- U objektů Nástupiště 4 60 ZT-1-2 a Nástupiště 4 60 ZT-2-1 opravena délka objektu z chybných 4 na 8 metrů.
- U objektu Nástupiště 4 60 ZT-2-1 opraveno i mapování obrubníků.
- Přidán objekt podchodu 4 metry, výška 60 cm bez plotu.
- Přidán soubor objektů pro verzi TS 09 - 10
Musím přiznat dle výčtu výše uvedených oprav, že se mi nějak nepovedla kontrola, za což se omlouvám.

Oddíl se soubory

 • nastupiste_zadni_treban_04_06.cdp (4.76 MB)Staženo: 1947x
 • Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006
 • <kuid:147484:23003> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:23400> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:23401> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:28439> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:28446> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:28447> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37602> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37837> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37838> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37839> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37840> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37841> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37842> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37843> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37844> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37845> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37846> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37847> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37848> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37855> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37856> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37857> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37858> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37859> Nástupiště st. Zadní Třebáň
 • nastupiste_zadni_treban_09_10.cdp (4.69 MB)Staženo: 1200x
 • Pro: TS 2009, TS 2010
 • <kuid2:147484:23003:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:23400:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:23401:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:28439:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:28446:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:28447:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37602:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37837:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37838:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37839:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37840:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37841:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37842:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37843:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37844:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37845:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37846:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37847:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37848:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37855:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37856:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37857:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37858:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid2:147484:37859:9> Nástupiště st. Zadní Třebáň
  <kuid:147484:37090> Vodorovná značení 3

Created by GMR