Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Nástupiště, podchody, zastřešení

Download - Nástupiště, podchody, zastřešení

Nástupiště st. Zadní Třebáň Nástupiště st. Zadní Třebáň V souboru skupina objektů pro 4. nástupiště s výškou 60 cm a s šířkou asfaltové plochy 4 m zakončené zkosením s travnatou plochou na protilehlé straně kolejí. Objekty jsou řešeny s plotem z pletiva a bez plotu. V sadě je samostatně i plot.Další skupinou jsou ke třetímu nástupišti nástupiště úzká, zkosená z výšky 60 cm u koleje na výšku 45 cm.Jeden objekt spline je pro krátké 2. nástupiště.V sadě je pětikolejný přechod na straně odjezdu do Karlštejna. Ten má možnost napojení začátku 4. nástupiště. Oboustranného napojení 3. nástupiště a konec pro 2. nástupiště.Další objektem je trojice tříkolejných přechodů, který má bod pro napojení začátku 2. nástupiště.Jelikož jsou oba dva druhy přechodů mocrossing, tak pro umístění přechodů je v sadě šablona, která je vázaná na kolej jako trackside a umistí se na špičku šipky - viz obrázek v příloze. Přechody se umístí mezi linky tak aby mezi kolejí uvnitř byla z obou stran mírná mezera.Natáčení přechodů je po 0,1 ° při použití CTR-L shodné s natáčením dříve zveřejněných skrytých peronů pro tuto stanici.Podchody v sadě jsou dva a to pro 4. nástupiště a i pro 1. nástupiště, které je i s nástupní plochou kolem celé nádražní budovy.1. Aktualizace:- U některých objektů odstraněny zapomenuté zkušební textury.- U objektů Nástupiště 4 60 ZT-1-2 a Nástupiště 4 60 ZT-2-1 opravena délka objektu z chybných 4 na 8 metrů.- U objektu Nástupiště 4 60 ZT-2-1 opraveno i mapování obrubníků.- Přidán objekt podchodu 4 metry, výška 60 cm bez plotu.- Přidán soubor objektů pro verzi TS 09 - 10Musím přiznat dle výčtu výše uvedených oprav, že se mi nějak nepovedla kontrola, za což se omlouvám. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006, TS 2009, TS 2010 Uveřejněno: neděle 22. září 2013, 13:28:59

Created by GMR