Trainz.cz - Download - Traťové objekty - Kolejivo - Koleje fixedtrack

Download - Koleje fixedtrack

Modelové kolejiště - koleje Modelové kolejiště - koleje Sada objektů fixedtrack na způsob modelového kolejiště. Vyhybky jednuduché a křížové jsou jako polotovary, takže se dodatečně na místo křížku musí pro přestavník vytvořit napojením kolejí křivkový bod. Kolej nelze propojit přímo, ale nejdřív se musí natáhnout ke křížku a pak od křížku na druhou stranu.V sadě je i několik kompletů stavených z více dílů dohromady. Jak stavbu zhlaví je třeba zahájit buď vstupní vyhybkou, nebo kombinovat levá - pravá a nebo jedním z něterých kompletů, které jsou vyústěny první vyhybkou ve zhlaví.Není však dogma postavit celou stanici jen z těchto dílů. Může se udělai třeba jenom zhlaví na obou stranách a propojit to kolejemi.Nejlépe je stanici, nebo zhlaví postavit kompletně a pak si teprve napojit vyhybky. Je dobré si díl než se připojí, natočít do stejného úhlu (protiúhlu), vyhybky na zhlaví jsou pak o +- 9° proti úhlu průběžné koleje.Práce s díly je obdobná jako s FT oblouky zabudovaných ve hře. Pokud díl, který se drží myší, přiskočí do křivkového bodu, tak pokud se myš drží, tak se může ještě odtrhnout. Jinak se pak musí přepnout na kolejivo a všechny koncové křivkové body rozpojit, přepnout pak na scenery objekty a odtrhnout.Počet polygonů platí pro srdcovku a přídržnice u jedné vyhybky.Aktualizace: Napodruhé (a doufám, že naposledy) opravena kolej 54m, tentokrát už konečně zbavena troleje.Aktualizace 3:: V aktualizaci upraveny některé výhybkové objekty tak, aby i v TS 10 byla stejná rozteč pražců jak u odbočky, tak i u rovné koleje. Aby se pražce srovnaly, je třeba po instalaci s výhybkou mírně pohnout, je-li zabudovaná ve větším komplexu je lepší 3 koncové body rozpojit výhybku odtrhnout a znovu zasunout. Někdy pomůže výhybku zrušit a vracecí šípkou v horní liště jí tam vrátit. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 75 Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006 Uveřejněno: čtvrtek 17. října 2013, 09:30:26
Modelové kolejiště - výhybky 9° Modelové kolejiště - výhybky 9° Sada polotovarů výhybek s úhlem odbočení 9° jako objekty fixedtrack. v cdp jsou i jejich doplňky, jako vyrovnávací koleje, koncový oblouk a distanční koleje do zhlaví pro různé rozteče kolejí ve stanici.Levá a pravá vyhybka má dva typy. Jedna má rovnou kojej o stéjné délce jako je vyrovnávací kolej a druhá má rovnou kolej stejně dlouhou jako kolej do zhlaví a tudíž je o něco delší, má označení zhlaví a patří tudíž do zhlaví.Anglická (křížová) výhybka pro návěstidla se závažím od Stelerpa je konstruována tak, že má jednu kolej o stejné délce jako vyrovnávací kolej (při položení na povrch je rovnoběžně s mřížkou) a druhá (šikmá proti mřížce) má stejnou délku jako vyhybka do zhlaví a touto delší kolejí se musí tudíž vložit do zhlaví. Do rovnoběžných kolejí se připojuje s tou kratší kolejí.Je zde i dvoukolej s pravými a dvoukolej s levými výhybkami a 4 dvoukoleje s kombinacemi výhybky a anglické výhybky, které mají konstrukční délku jako 2x vyrovnávací kolej. Když je přetáhnete přes sebe, tak po zapadnutí získáte dvoukolej s křížením různých kombinací.Dále jsou zde dvě trojcestí s vloženými výhybkami, které jsou vzájemně posunuty o 4 metry. rozdíly v rovné části se vyrovnají vložením 4 metrové koleje.Upozornění: Výhybky MK9... nelze kombinova se staršími výhybkami MK...Aktualizace 1: - 1. V aktualizaci upraveny některé výhybkové objekty tak, aby i v TS 10 byla stejná rozteč pražců jak u odbočky, tak i u rovné koleje. Aby se pražce srovnaly, je třeba po reinstalaci s výhybkou na mapě mírně pohnout, je-li zabudovaná ve větším komplexu je lepší 3 koncové body rozpojit výhýbku odtrhnout a znovu zasunout.- 2. přidána symetrická výhybka se stavební délkou vyrovnávací koleje. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Počet polygonů: 75 Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006 Uveřejněno: čtvrtek 17. října 2013, 13:22:50
TT systém TT systém Systém fixedtrack kolejiva podle předloh na http://lokopin.wz.cz/kolejivo/geometrie/geo.htm, kde je vyobrazená geometrie objektů. V cdp souboru je i mapka, kde jsou kromě samotných dílů i sestavy podle šablon na prvních dvou obrázcích odkazu.Vzhledem k tomu, že šablony byly sestaveny s přesností 0,5 mm se na několika málo místech nepodařilo podle nich připojit distanční koleje. Těch 0,5 mm v přepočtu na reálné měřítko dělá v Gmaxu 60 mm což je hodně a tak mezi ně jsem na mapce dal vyrovnávací části, které se samostatně připojí a pak jdou distanční koleje připoji.Distanční koleje mají délku G1 a můžete je s výhodou použít na nádražních sestavách.Je důležité, aby odpovídaly rozměry:1 - mapě přidělit měřítko TT2 - používat kolejivo, které je též v souboru a jeho začátek názvu je TT ... jako mají všechny ostatní díly tohoto systému.3 - Mimo tyto objekty, ale ne na ně napojené, lze používat i standardní kolejivo4 - ostatní objekty, jako závory, budovy, návěstidla a perony lze používat ty, která jsou udělaná pro reálné měřítko.- - např. peron v reálném měřitku 100 metrů je v TT dlouhý 833 mm což odpovídá přibližně 5 x koleji G1 (rozdíl 3 mm).- - Možná přibudou i perony s cestujícími navazující přímo na sestavené části podle šablon.Systém jsem zkoušel i v TS10, ale na přiložené mapě se na jednom místě některé kruhy oblouků rozpojily.Za zkušenosti vím, že když se něco sestaví přímo v TS10, tak to drží. Autor: Bumbrdlik (Milan Bezděk) Pro: TRS 2004+SP4, TRS 2006, TS 2010 Uveřejněno: čtvrtek 17. října 2013, 13:35:45

Created by GMR