Trainz.cz - Download - Mapy - Reálné

Download - Reálné

Těšín a okolí Těšín a okolí Mapa je vytvořena podle existujících tratí v úseku mezi městy Český Těšín a Dětmarovice,(část trati č320) a Český Těšín a Albrechtice u Č. Těšína (část trati č. 321). Míra s jakou mapa zobrazuje skutečný stav ve vymodelovaných kolejištích je poměrně vysoká. Souhlasí vzdálenosti mezi stanicemi, uspořádání kolejišť a řešení vjezdových zhlaví je také velice blízké skutečnosti, přesné je umístění světelných návěstidel na širé trati. Nicméně znalci místních poměrů určitě chyby najdou. Informace na základě kterých byla mapa sestavována byly získávány přímo v terénu (nikoliv jen na základě schémat), což znamená i skutečnosti blízké zasazení kolejiště do okolní scenérie. Trať má vytvořeny traťové sklony - jednotlivé stanice jsou položeny v různých výškách, například výškový rozdíl mezi stanicemi Č. Těšín a Karviná činí 34 metrů. Zvláštností mapy je to, že v úseku Louky nad Olší až Karviná-Darkov je vymodelován současný stav, kdy tady probíhá rekonstrukce trati; jedeme-li ze stanice Louky n/0 směrem do Karviné, nepoužíváme druhou kolej zprava - není ucelená Stěžejním úsekem v mapě je trať Č. Těšín - Dětmarovice, která je již považována za dokončenou. Úsek Č. Těšín - Cieszyn (Polsko) je ve výstavbě. Mapa má zjednodušené provedení elektrifikace. Množství objektů které je třeba mít ve hře dodatečně nainstalováno je relativně malé, drtivá většina scenérie kolem trati je vytvořena ze součástí již integrovaných v Trainz 1.1.1, pro správnou funkci kolejišť je potřeba mít nainstalovány zejména česká návěstidla SSSR i AŽD, české návěstní tabulky (rychlostníky, skloníky, tabulky navěstidlo na opačné straně, vzdálenostní upozorňovadla atd.) a vyhýbky. Nejvýraznějším rozdílem oproti předchozí verzi je prodloužení kolejiště vytvořením traťového úseku mezi stanicemi Karviná a Dětmarovice. Trať se tímto prodloužila o 6 km a přibyla jedna stanice s kolejovým rozvětvením (Dětmarovice). Autor: Jakoson Pro: Trainz 1.1.1+SP4, TRS 2006 Uveřejněno: sobota 19. října 2013, 20:21:44

Created by GMR